Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu

Edycje krytyczne dzieł literackich

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

 

Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu,

 

która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
24–25 listopada 2022 roku.

 

Proponujemy następujący zakres tematyczny:

  • edytorski „kanon” romantyczny – rewizje, analizy, poszukiwania (od XIX wieku po współczesność)
  • tekstologiczny i edytorski kształt wydań dzieł romantyków – studia przypadków
  • edytor-interpretator – rozwiązania edytorskie a sposób odbioru dzieła literackiego
  • edycje dzieł romantyków a wyzwania współczesności
  • romantyczne rękopisy – romantyczne inedita
  • stosunek pisarzy okresu romantycznego do edycji utworów własnych
  • „romantyczny” rynek wydawniczy (serie wydawnicze, odbiór czytelniczy, wydania korsarskie itp.)
  • wpływ uwarunkowań politycznych i cenzuralnych na charakter i poziom edytorstwa
  • polskie vs. europejskie edycje romantyków
  • estetyka dawnych i współczesnych wydań dzieł romantycznych.

Na zgłoszenia konferencyjne w języku polskim i angielskim czekamy do 31 marca 2022 roku. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie krótkiego abstraktu w języku polskim i angielskim (maksimum jedna strona tekstu) zawierającego główne tezy wystąpienia. Koszt uczestnictwa: 380 zł (w ramach opłaty zapewniamy jeden nocleg w hotelu uniwersyteckim, materiały konferencyjne oraz posiłki). Istnieje możliwości zarezerwowania dodatkowe­go noclegu płatnego we własnym zakresie. Konferencja jest objęta patronatem „Sztuki Edycji”. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: amarkusz@umk.pl.

O przyjęciu referatu poinformujemy do 15 kwietnia 2022 roku.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski (mistrzy@umk.pl)

Sekretarz konferencji: dr Agnieszka Markuszewska (amarkusz@umk.pl)

Program Edycje romantyków - interpretacje romantyzmu_01Program Edycje romantyków - interpretacje romantyzmu_02Program Edycje romantyków - interpretacje romantyzmu_03Program Edycje romantyków - interpretacje romantyzmu_04