Hrabia Zygmunt i okolice

 

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Hrabia Zygmunt i okolice

połączonej z promocją nowej edycji Dzieł zebranych poety, która odbędzie się 23–24 listopada 2017 roku w Toruniu.

Konferencja zamyka cykl spotkań poświęconych twórczości Zygmunta Krasińskiego, związanych z pracami nad nowym wydaniem pism i utworów romantyka. Proponujemy szeroki zakres tematyczny spotkania, planując poruszenie następujących tematów:
• problematyka utworów Krasińskiego
• literackie dialogi i polemiki
• związek twórczości poety z filozoficznymi i estetycznymi ideami epoki
• w kręgu biografii i psychologii twórczości
• epistolografia jako projekt egzystencji spełnionej
• wątki autotematyczne i krytycznoliterackie w twórczości poety
• dramaty Krasińskiego w perspektywie współczesnej teorii odbioru
• recepcja twórczości poety od XIX do XXI wieku
• problematyka tekstologiczno-edytorska

Koszt uczestnictwa – 350 zł (w ramach opłaty konferencyjnej gwarantujemy jeden nocleg, wyżywienie oraz przygotowanie materiałów konferencyjnych). Zgłoszenia referatów wraz z krótkim abstraktem (maksymalnie 1000 znaków) prosimy kierować na adres e-mailowy kierownika konferencji lub pocztą tradycyjną: Instytut Literatury Polskiej UMK, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 215, 87-100 Toruń, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 roku. O włączeniu referatu do programu konferencji poinformujemy do 1 października 2017 roku.

Podczas konferencji będzie można zakupić nową edycję Dzieł zebranych Krasińskiego w promocyjnej cenie. Planujemy publikację kolejnej monografii zbiorowej w znanej serii Wydawnictwa Naukowego UMK „ZYGMUNT KRASIŃSKI”.

Kierownik konferencji:
dr Agnieszka Markuszewska, e-mail: amarkusz@umk.pl

Kierownik Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK:
prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski, e-mail: mistrzy@umk.pl

 

Program konferencji

23 listopada 2017 roku (czwartek)
Collegium Maius, sala im. Ludwika Kolankowskiego

9.15 Uroczyste otwarcie obrad

9.30–11.10 Sesja 1
Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK), O rozjaśnianiu i zaciemnianiu romantycznych utworów – w kontekście nie tylko edytorskim
Maciej Szargot (UŚ), Pisma Krasińskiego – warianty i interpretacje
Magdalena Kowalska (UW), Co łączy „L’Aube” z albą? „Przedświt” a tradycje liryki staroprowansalskiej
Grzegorz Kubski (UAM), Liryka misyjna z biblijnego źródła „Resurrecturis” i „W twoim ze śmierci ku życiu odrodzie”
Włodzimierz Toruń (KUL), „Między poezją a życiem”. Z problematyki korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego

11.10–11.30 Przerwa kawowa

11.30–13.10 Sesja 2
Danuta Danek (IBL PAN), Krasiński i doświadczenie miłości romantycznej (w kontekście innego spojrzenia na romantyzm)
Teresa Winek (IBL PAN), Zygmunt Krasiński i dzieci
Hanna Szargot (UŚ), Krasiński – de Rivas. Kreacje bohatera romantycznego
Henryk Gradkowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu), Mickiewicz Krasińskiego
Ewa Szczeglacka-Pawłowska (UKSW), „Rozedrzeć ów kolor czarny…” O „piękności” – w świetle koncepcji estetycznych Zygmunta Krasińskiego

Dyskusja
14.00 Obiad

14.40–15.40 Sesja 3
Małgorzata Rowicka (BN), Wydawniczo-księgarski kanon tekstów Zygmunta Krasińskiego w okresie zaborów
Magdalena Dalman (UG), Autoportret ze zbrodniarzem. O młodzieńczych narracjach autobiograficznych Zygmunta Krasińskiego
Krzysztof Andruczyk (UwB), „Gotycyzm opinogórski?” Krajobraz stron rodzinnych w „Panu Trzech Pagórków” Zygmunta Krasińskiego

15.40–16.00 Przerwa kawowa

16.00–17.20 Sesja 4
Joanna Pietrzak-Thébault (UKSW), Podwójne patrzenie (na) Krasińskiego
Agnieszka Markuszewska (UMK), Krasińskiego impresje podróżne (twórczość młodzieńcza)
Iwona Dorota (Università degli Studi di Milano), Sycylijska podróż Zygmunta Krasińskiego jako próba odnalezienia ziemskiej Arkadii
Michał Sokulski (UMK), Idea anioła narodu w mesjanizmie narodowym Zygmunta Krasińskiego

Dyskusja

18.15 Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego – spotkanie promocyjne (Dwór Artusa w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 6, Sala Mała)

24 listopada 2017 roku (piątek)
Collegium Maius, sala im. Ludwika Kolankowskiego

9.00–10.20 Sesja 1
Barbara Szargot (AJD), Między biografią i autobiografią. Konstantego Gaszyńskiego „Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki”
Zbigniew Przychodniak (UAM), Zagadka pierwotnej wersji „Grobu Agamemnona” Juliusza Słowackiego z Krasińskim w tle
Magdalena Bizior-Dombrowska (UMK), „Jod” czy „jak”? Wybory edytora dramatów Krasińskiego
Mirosław Strzyżewski (UMK), Problem „krytyczności” w edycji zbiorowej na przykładzie „Dzieł zebranych” Zygmunta Krasińskiego

10.20–10.40 Przerwa kawowa

10.40–12.00 Sesja 2
Arkadiusz Bagłajewski (UMCS), Krasiński – romantyczny pisarz polityczny
Elżbieta Dąbrowicz (UwB), „Biedny Ursyn już poszedł”. Krasiński wobec Niemcewicza
Tomasz Kłusek (UMCS), Krasiński i Rzewuski wobec Hegla. Dwie wersje konserwatyzmu romantycznego

Maria Makaruk (UW), Krasiński nowocześniejszy od Sartre’a. „Nie-Boska komedia” ‘1959 w reżyserii Bohdana Korzeniewskiego

Dyskusja
13.00 Obiad

13.40–15.00 Sesja 3

Marcin Lutomierski (UMK), Zygmunt Krasiński wobec tradycji szlacheckiej. Na marginesie lektury „Agaj-Hana”

Rafał Wróblewski (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze), Korespondencja Zygmunta Krasińskiego z ojcem o powstaniu listopadowym
Jakub Pyda (UW), Bóg – historia – naród. Rekonstrukcja światopoglądu filozoficznego Zygmunta Krasińskiego na podstawie traktatu „O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów”
Bartłomiej Kuczkowski (UMK), Notatka [„O stosunku caratu do Kościoła katolickiego i unitów”]. Tekst i problematyka

Dyskusja
Zakończenie obrad
Poczęstunek

Plakat konferencja_01