Hrabia Zygmunt i okolice

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Hrabia Zygmunt i okolice

połączonej z promocją nowej edycji Dzieł zebranych poety, która odbędzie się 23–24 listopada 2017 roku w Toruniu.

Konferencja zamyka cykl spotkań poświęconych twórczości Zygmunta Krasińskiego, związanych z pracami nad nowym wydaniem pism i utworów romantyka. Proponujemy szeroki zakres tematyczny spotkania, planując poruszenie następujących tematów:
• problematyka utworów Krasińskiego
• literackie dialogi i polemiki
• związek twórczości poety z filozoficznymi i estetycznymi ideami epoki
• w kręgu biografii i psychologii twórczości
• epistolografia jako projekt egzystencji spełnionej
• wątki autotematyczne i krytycznoliterackie w twórczości poety
• dramaty Krasińskiego w perspektywie współczesnej teorii odbioru
• recepcja twórczości poety od XIX do XXI wieku
• problematyka tekstologiczno-edytorska

Koszt uczestnictwa – 350 zł (w ramach opłaty konferencyjnej gwarantujemy jeden nocleg, wyżywienie oraz przygotowanie materiałów konferencyjnych). Zgłoszenia referatów wraz z krótkim abstraktem (maksymalnie 1000 znaków) prosimy kierować na adres e-mailowy kierownika konferencji lub pocztą tradycyjną: Instytut Literatury Polskiej UMK, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 215, 87-100 Toruń, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 roku. O włączeniu referatu do programu konferencji poinformujemy do 1 października 2017 roku.

Podczas konferencji będzie można zakupić nową edycję Dzieł zebranych Krasińskiego w promocyjnej cenie. Planujemy publikację kolejnej monografii zbiorowej w znanej serii Wydawnictwa Naukowego UMK „ZYGMUNT KRASIŃSKI”.

Kierownik konferencji:
dr Agnieszka Markuszewska, e-mail: amarkusz@umk.pl

Kierownik Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK:
prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski, e-mail: mistrzy@umk.pl

Plakat konferencja_01

Reklamy