Edytorstwo mediów elektronicznych (studia II stopnia)

Specjalizacja „edytorstwo mediów elektronicznych” jest skierowana do wszystkich studentów studiów II stopnia, w tym również absolwentów studiów licencjackich ze specjalnością edytorsko-wydawniczą z Wydziału Filologicznego UMK. Specjalizacja jest formą odpowiedzi na rozwój nowoczesnych technologii i przemiany w edytorstwie wydawniczym oraz naukowym.

Specjalizacja umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu opracowania redakcyjnego tekstu, wykształcenie zdolności poprawnego konstruowania tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie, przygotowania go i sprawdzenia pod względem technicznym oraz językowo-stylistycznym. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty poświęcone edytorstwu cyfrowemu, pracy z językiem html, elektronicznym formom udostępniania i rozpowszechniania publikacji, rewolucji technologicznej w humanistyce, rynkowi książki w Polsce oraz sposobom funkcjonowania firm wydawniczych w XXI wieku. Specjalizacja zapewnia również możliwość zdobycia wiedzy z zakresu najnowszych tendencji w edytorstwie naukowym i humanistyce (także humanistyce cyfrowej) oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego opracowania naukowej i popularnej edycji tekstów literackich.

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności umożliwią absolwentowi poszukiwanie pracy m.in. w wydawnictwach naukowych i komercyjnych, redakcjach czasopism, instytucjach kulturalnych, portalach internetowych, agencjach reklamowych, bibliotekach i repozytoriach.

Wykaz i problematyka przedmiotów dodatkowych

Działalność firmy wydawniczej (warsztaty, 30 godzin)

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia: wydawca a wydawnictwo, rodzaje współczesnych firm wydawniczych, organizacja pracy w wydawnictwie, struktura nowoczesnego wydawnictwa, współpraca z drukarnią, cechy rynku wydawniczego XX wieku, wybrane formy i rodzaje dystrybucji publikacji w XXI wieku, outsourcing w pracy współczesnego wydawnictwa, współpraca z hurtowniami i księgarzami, marketing i jego rodzaje w działalności wydawnictwa, targi książki, konkursy wydawnicze, spotkania promocyjne, gadżety reklamowe, media i organizacje branżowe poświęcone zagadnieniom wydawniczym, współpraca z autorem.

Edytorstwo w przestrzeni cyfrowej (laboratorium, 30 godzin)

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia: podstawowe problemy, pojęcia i zakres edytorstwa w przestrzeni cyfrowej, praca redakcji w trybie on-line, social media w pracy redaktora, nowe technologie w edytorstwie (programy), czytelnictwo tekstów w sieci – pułapki linkowania, hipertekst i tekst w przestrzeni cyfrowej, budowa i charakterystyka publikacji cyfrowych, publikacje elektroniczne: możliwości i perspektywy, elementy budowy publikacji i ich układ typograficzny, czytelność publikacji i stron internetowych, elektroniczne czasopisma naukowe, formy udostępniania i rozpowszechniania.

Elektroniczna edycja tekstu (laboratorium, 30 godzin)

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia: praca z programem MS WORD – m.in. komentarze, tabele, wykresy, hiperłącza, scalanie i podział dokumentów, sekcje i ich wykorzystanie, praca z językiem html – platformy i strony www, zakotwiczone edytory tekstu itp., praca z programami DTP – skład i obróbka tekstu od najprostszych (wizytówka, ulotka, bilet) po bardziej skomplikowane formy (katalog, czasopismo, książka).

Estetyka współczesnej publikacji (laboratorium, 30 godzin)

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia: wprowadzenie do estetyki, budowa książki, podstawy estetyki tekstów drukowanych, piękno książki (elementy wzbogacające szatę graficzną książki), części składowe książki (ogólna charakterystyka: okładki, karty tytułowe, materiały wprowadzające, tekst główny materiały uzupełniające tekst główny, materiały informacyjno-pomocnicze), materiały informacyjno-pomocnicze.

Etyka i komunikacja w pracy redaktora (warsztaty, 30 godzin)

Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia: etyka zawodowa w pracy redaktora/korektora, kompetencje interpersonalne w pracy redaktora/korektora (m.in. psychologiczne uwarunkowania do wykonywania zawodu redaktora/korektora, istota umiejętności interpersonalnych, podstawowe umiejętności interpersonalne i ich klasyfikacja), komunikacja interpersonalna w pracy redaktora/korektora, słuchanie i konstruktywne przekazywanie komunikatu, ocena ryzyka zawodowego, stres w miejscu pracy.

Nowa humanistyka (wykład, 30 godzin)

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia: poststrukturalizm a humanistyka cyfrowa, „zwroty” badawcze w humanistyce (zwrot kulturalistyczny, antropologiczny, performatywny, wizualny, narratywistyczny, interpretatywny, topograficzny, darwinowski itd), inter- i trans dyscyplinarność, humanistyka nieantropocentryczna, „wędrujące pojęcia” w humanistyce, wyjście od poststrukturalistycznego zamętu przez post-poststrukturalistyczne rozproszenie aż do próby reintegracji humanistyki, ale i wykroczenia poza nią.

Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (wykład, 30 godzin)

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia: edytorstwo tradycyjne a najnowsze tendencje w tekstologii, charakterystyka zwrotu cyfrowego i rewolucji technologicznej w humanistyce, analiza najnowszych tendencji w filologicznej krytyce tekstu, nowatorskie rozwiązania edytorskie, potrzeby współczesnego czytelnika dzieł literackich a edytorstwo naukowe, cyfryzacja dzieł literackich i edytorstwa, hiperteksty, książka internetowa, charakterystyka nośników cyfrowych i ich funkcje we współczesnej tekstologii, eksperymentalne projekty cyfrowe: tradycja polska i europejska, rola finansowania współczesnej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów edytorskich.

OPEN ACCESS & FREE SOFTWARE (konwersatorium, 15 godzin)

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia: wolne oprogramowanie i jego wpływ na kulturę, zasady udostępniania publikacji w modelu Open Access, wpływ otwartości w nauce na proces naukowy, „kontrola jakości” w otwartych publikacjach, blogosfera naukowa i serwisy społecznościowe jako elementy Open Access, publikacje elektroniczne, Gutenberg-e, biblioteki i repozytoria, wolna kultura, prawo autorskie a Open Access.

Poprawność językowa w edytorstwie (laboratorium, 15 godzin)

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia: kultura języka – doskonalenie kompetencji językowej oraz umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim, poprawność językowa, rozpoznawanie błędów i normatywność języka, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i korekty wypowiedzeń dewiacyjnych, analiza różnego typu błędów, język polski a etyka i komunikacja (m.in. manipulacje językowe, nowomowa, neologizmy, slang, idiolekty, język a cyfryzacja, grzeczność językowa, wulgaryzacja języka, tabu językowe).

Teksty w Sieci (laboratorium, 30 godzin)

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia: między oralnością a piśmiennictwem, rozwój internetu a e-edytorstwo i zasady poprawnego konstruowania tekstów, wpływ internetu na kulturę języka i poprawność językową, teksty w Sieci, typy i rodzaje portali internetowych oraz sposoby ich redagowania, serwisy społecznościowe, cyberkultura (literatura w Sieci: e-powieści, e-opowiadania, e-poezja, e-dzienniki itp., cyberkultura a język literacki, internet i rozwój grafomanii), cyberkrytyka i cyberdziennikarstwo (e-felietony, e-reportaże, e-recenzje itp.), blogosfera (blog, blogging, fotoblog), poetyka forum internetowego, rodzaje forów, czaty, pseudonimy internetowe, komentarze internautów, kreatywność a leksyka.

Warsztaty tekstologiczne (laboratorium, 30 godzin)

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia: współczesne koncepcje krytyki tekstu, nowoczesne sposoby kolacjonowania przekazów, koniektury i emendacje, sposoby i zakres uwspółcześniania językowego tekstów (modernizacja pisowni), budowa aparatu krytycznego, budowa i poetyka komentarza rzeczowego, układ przypisów objaśniających, komentarz edytorski a niebezpieczeństwo interpretacji, budowa i sposoby przygotowywania noty edytorskiej.

Współczesne edycje dzieł literackich (konwersatorium, 30 godzin)

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia: problemy klasyfikacji wydań według Konrada Górskiego, Jerzego Starnawskiego, Romana Lotha, Łukasza Garbala, edycje typu A, B i C, wydania naukowe i popularne, cechy edycji krytycznej, lektury z opracowaniem w perspektywie edytorskiej i dydaktycznej, audiobooki i e-booki, biblioteki cyfrowe w Polsce: zasoby, formy korzystania, cele, powieści hipertekstowe (definicja, rozwój, charakterystyka, przykłady), najważniejsi edytorzy XX wieku i ich dokonania, edytorskie osobliwości i potknięcia (wybrane przykłady).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s