Tom 1: Wiersze

Kiedy Zygmunt Krasiński zaczął pisać wiersze? Konstanty Gaszyński notował we wspomnieniowej książce zatytułowanej Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki:

W roku 1836, w wiośnianym miesiącu maju, w którym śpiewają słowiki, a fiołki i róże kwitną, Zygmunt po raz pierwszy zapróbował pisać wierszem. Ale że w każdym zawodzie początki są arcytrudne i każda sztuka wymaga długiej pracy i wprawy, ta pierwsza próba rymotwórcza nie bardzo się udała i ten, co miał dojść do takiej doskonałości muzycznej i artystycznej wierszowania w Przedświcie, w Ostatnim i w Psalmach przyszłości, łamać się musiał przez pięć lat blisko z mechanicznymi trudnościami miary i rytmu!

O tym, że były to wiersze „pierwsze w życiu”, Krasiński zaświadczył w liście do Gaszyńskiego, przesyłając przyjacielowi kolejne utwory do oceny. Taki też sąd upowszechnił się w literaturze przedmiotu. Zgodnie z nim wiersze autora Przedświtu powstały po publikacji jego obu arcydzielnych dramatów, kiedy Krasiński dał się już poznać jako mistrz rytmicznej prozy. A jednak nie jest to sąd prawdziwy. Wystarczy przypomnieć zachowane juwenilia poety czy wiersze wkomponowane w tekst Nie-Boskiej komedii. Może jednak Krasiński wstydził się przed Gaszyńskim dziecinnych jeszcze prób rymowania, może zapomniał o lirycznych „wstawkach” do dramatu? Nie wiemy. W każdym razie założenia przyjętego przez Jana Czubka, najbardziej znanego edytora dzieł poety, że należy w jednym tomie zebrać „utwory liryczne” tylko z lat 1833–1858, nie da się obronić. Krasiński pisał bowiem wiersze niemal przez całe życie.

(fragment Wstępu autorstwa Macieja Szargota)

Tom 1: Wiersze (opracowanie edytorskie Maciej Szargot)

Spis rzeczy

Zygmunt Krasiński. Edycja nowa

Wstęp

Układ tomu

Zasady edycji

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wiersze

 • Po całej prawie ziemi…
 • Dawnych rycerzy plemię jeszcze nie wygasło…
 • Cóż starożytny kruk znaczy na waszej pieczęci…
 • O biedna, czegóż ja mam życzyć tobie…
 • Jeśli mi kiedy przewodniczyć miały…
 • Bóg mi odmówił tej anielskiej miary…
 • Mogłem być z tobą na ziemi szczęśliwy…
 • Do zebranych przyjaciół
 • Do… (Czy pomnisz jeszcze na dożów kanale…)
 • Weź ten prosty krzyż biały – niechaj strzeże ciebie…
 • Serce mi pęka, światło się umyka…
 • Chcę, byś mymi szkłami patrzała na ludzi…
 • Dla ciebiem wszystko straciła na ziemi
 • Jak anioł spadły, leżący w piękności
 • Fala. Zwrotki do muzyki
 • Tęsknota. Zwrotki do muzyki
 • Tak zawsze i wszędzie…
 • Hymn
 • Ledwom cię poznał, już cię żegnać muszę…
 • Noc skwarna – ciemna – piorun grzmi i bije
 • Znasz, co namiętność? czy ty wiesz, co piekło…
 • Czyż z tobą wtedy raz ostatni byłem…
 • Znad wód, gdzie nigdy nie zaszumią burze…
 • Rozpacz – Szyderstwo – Wiara
 • Nie kłuj mnie w serce wyrzuty cierpkiemi…
 • A odkąd moją świętą porzuciłem…
 • W jej zielniku
 • Wzywam cię w boskiej wspomnienia godzinie…
 • Jak przed wyrzutem, jak przed straszna winą…
 • Jak sprzecznych Duchów w czarnoksięskim kole…
 • Aleksandrowi Zygmunt. W chwili odjazdu – 1840 r. 29 stycznia
 • Do… (Przekleństwo podłym – przekleństwo tej babie…)
 • Znów żegnam ciebie, jak przeszłego roku…
 • Wątp ty o wszystkim – że Bóg w niebie gości…
 • Znów wraca wiosna – przeszłe wraca życie…
 • Mnie smutek zabił, mnie gorzkie koleje…
 • Do O.
 • Zimny rozsądek w tobie się opiera…
 • Ja cię nie żegnam. Przez to, co świętego…
 • Zawsze i wszędzie
 • Dwie piosnki
 • O ziemio włoska! dziś mi nie żal ciebie…
 • Wiek mój jest wiekiem bolu – przejścia – nędzy…
 • Do (Wiem, dla mnie Sybir – powróz – zgotowany…)
 • Wiem – dla mnie powróz – łańcuch zgotowany…
 • Kiedy kwiaty przyszłą wiosną…
 • Do D…
 • Do D. Po śmierci
 • To miasto wiecznym, w tych grobach jest życie
 • Do duchów przy świetle księżyca
 • Nadgrobek Z. K.
 • Nad morzem na skale
 • Listku, dziś suchy, przypomnij mi strony
 • Tak więc ciągle z burz na burze…
 • W dniu, [w] którym wstaje z kolebki rok młody…
 • Gdybym dziś, jutro lub dnia z tych jakiego…
 • Niech moja dusza będzie cicha – czysta
 • Śmierć ciała niczym – takiej śmierci chwila…
 • Im dalej idę po drodze żywota…
 • Ukląkłbym może, błagał przebaczenia…
 • Wczoraj już przeszło! Ja tu dziś – i szlocham
 • Nowe czasy się zbliżają…
 • Adamowi Sołtanowi
 • Oto paź mój magnetyczny…
 • Gdy się przeszłość w duszę wnęci…
 • Gdy się przeszłość w serce wnęci
 • Fantazja życia
 • Smętnej nocy nade mną kir…
 • W harmonijnych zwrotek rymie…
 • Tam, gdzie jezior trzy na dole…
 • Błękitnymi naramiennik…
 • Do pani Delfiny P.
 • Gdzie brzeg mórz włoskich – gdzie młodość – gdzie Święto…
 • Aniele mój, a chodź, a leć…
 • Tam, gdzie spokój i grób pychy…
 • Do Cezarego Platera
 • Konstantemu Danielewiczowi…
 • Zwrotki do muzyki. Konstantemu Danielewiczowi 1842
 • Już gotowe drogi strome
 • Fryburg. Po śmierci Konstantego Danielewicza
 • Do ideału
 • Bądź mi aniołem
 • Jeszcze kielich mojej doli…
 • Cny wojewodo! Oto teka spora…
 • W albumie Konstantego Gaszyńskiego
 • Nie tak jak dawniej – w cierniowej koronie…
 • Ty wiesz, żeś piękna – ty czujesz, żeś młoda…
 • O, mówcie, ludzie, jeśli wy to wiecie…
 • O, nie zrywaj, co nas łączy…
 • Jakże zerwiesz, co nas łączy…
 • Po mękach życia – po długim pogrzebie
 • Powiedz mi, powiedz, czy z cierniów korona
 • O serce moje! wszak siła jest w tobie
 • Dla Elizy. Dopełnienie jej żądania
 • Tam – gdzie wzrok twój dzisiaj kona…
 • Są przeznaczenia, które trwają wiecznie
 • Tłukę się po czasie, jak po piekle Marek
 • Żem zdrowszy dzisiaj, dziękując, donoszę
 • Oto losu będzie łaska…
 • Pieśń melodyjna i melancholijna
 • I ja też z światem wiecznie walczyć muszę…
 • W tych kartkach kilku odnajdziesz tę duszę…
 • Pannie Katarzynie w natchnienia godzinie
 • Dosyć mi, dosyć nieznośnego boju…
 • Ani Prometej na kaukaskich górach…
 • Burzy Grom
 • I w piekle nie jest bez Bożej opieki…
 • Do D. P.
 • Módl ty się za mnie, gdy przedwcześnie zginę…
 • Ach, serce chore na wewnętrzne rany
 • Do… (Ziemskości cień…)
 • Módl się jak nicość, gdy modlisz do nieba…
 • Na Sybir!
 • Gdym z Alp niedawno tak spadł gracko – tęgo…
 • Z rzeczy krajowych złożon upominek…
 • Daj jej, o Panie, moc i spokój Ducha…
 • Do kobiety
 • O, wyście podli! – i takeście podli
 • Przepasana złotą szarfą…
 • Cośmy kochali tak razem
 • Ja błagam ciebie – o, bądź Ty Aniołem
 • Bom garstką tu błota…
 • Chciałem, byś zastał tu rzeczy duchowe…
 • Gdy czyhał na mnie północny morderca
 • Kampania rzymska
 • Choć pierś twa żywych synów nie porodzi…
 • Przy bransoletce w dzień św. Katarzyny
 • Czas
 • O morze wieków! Na każdej twej fali…
 • Tyś nie śmierci łup…
 • Modlitwa
 • Nad miastem – chmury apokaliptyczne…
 • Przestroga
 • Mord elektrycznym prądem się rozpostrze…
 • Do Beatryczy
 • Czemuż, Mistrzu, masz siwiznę…
 • Pytałem raz dnia, dlaczego on jasny…
 • Później czy wcześniej krzywda w Los się wciela…
 • Na tej gorzkości, co jak świat przestronna…
 • Świat wybawienia już sobie nie zjedna…
 • Dziwnym na świecie idą rzeczy torem…
 • Do Elizy
 • I słowik tylko po święty Wit śpiéwa
 • Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy!
 • W dzień św. Elżbiety
 • Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie…
 • Niech dom ten będzie tylko zacnych domem…
 • W tym domu niegdyś Ursyn dobrej sprawie służył…
 • Gdy w miejscu, gdzie stał domek wielkiego Ursyna…
 • Tu spoczywają zwłoki…
 • Do mojej Elizy
 • W twoim ze śmierci ku życiu odrodzie…

Uwagi wydawcy

Objaśnienia

Indeks incipitów, tytułów autorskich, wariantowych i nadanych przez wydawców oraz kopistów