Intymistyka a edytorstwo

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK
zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Intymistyka a edytorstwo

która odbędzie się 15–16 listopada 2018 roku w Toruniu.

Proponujemy szeroki zakres tematyczny spotkania, planując poruszenie następujących tematów:

  • literatura dokumentu osobistego (zbiory listów, dzienniki, pamiętniki, autobiografie) a polska i europejska tradycja edytorska
  • intymistyka a wyzwania edytorskie
  • editio castrataeditio purificata: dyskurs prywatny a cenzura i autocenzura
  • privatissima czy ekshibicjonizm – wydawać czy nie wydawać?
  • autokreacja i mistyfikacje – między „ja” i „nie-ja” (autor, czytelnik, wydawca)
  • strategie eksponowania prywatności vs. strategie wydawnicze
  • „prywatność opublikowana” – historia wydań i ruchu księgarskiego
  • dyskurs prywatny – w stronę edytorstwa cyfrowego
  • czy intymistyka może być piękna? (w kręgu zagadnień typograficznych)

Koszt uczestnictwa – 350 zł (w ramach opłaty konferencyjnej gwarantujemy jeden nocleg, wyżywienie oraz przygotowanie materiałów konferencyjnych). Zgłoszenia referatów wraz z krótkim abstraktem (maksymalnie 1000 znaków) prosimy kierować na adres e-mailowy kierownika konferencji lub pocztą tradycyjną: Instytut Literatury Polskiej UMK, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 215, 87-100 Toruń, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 roku.
O włączeniu referatu do programu konferencji poinformujemy do 15 czerwca 2018 roku.

Na konferencję zapraszamy zarówno historyków literatury, edytorów i tekstologów, jak i typografów oraz znawców książek tradycyjnych i elektronicznych.

Kierownik konferencji:

dr Agnieszka Markuszewska, e-mail: amarkusz@umk.pl

Sekretarz konferencji:

mgr Bartłomiej Kuczkowski, e-mail: bart.kucz@gmail.com

Kierownik Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK:

prof. zw. dr hab. Mirosław Strzyżewski, e-mail: mistrzy@umk.pl

 

Formularz kontaktowy:

Reklamy