Tom 6 (vol. 1-3): Proza poetycka

Tom zatytułowany Proza poetycka w historii wydawania utworów Krasińskiego jest pierwszą edycją zbierającą wszystkie francuskojęzyczne i polskie teksty Zygmunta Krasińskiego napisane w Warszawie przed wyjazdem do Genewy, podczas pobytu w Szwajcarii i we Włoszech, powstałe pod koniec lat trzydziestych (Herburt, cykl [Modlitw], Noc letnia, Pokusa, [Album sycylijski]) oraz na początku lat pięćdziesiątych (O Jezu Chryste! Odkupicielu i Zbawicielu nasz!), które można traktować właśnie jako teksty zdominowane przez „żywioł liryczności”. Prezentowane w tomie utwory świadomie oddzielono od prozy fabularnej, narracyjnej, oderwano je od młodzieńczych „opowiadań” z wyraziście zarysowanym przebiegiem zdarzeń, tłem fabularnym, dostrzegając w nich ważną cechę wspólną: kreowanie świata fikcjonalnego w odniesieniu do kategorii liryczności i podmiotowości autora.

*

Pierwszy kontakt z artystycznym językiem francuskim Zygmunta Krasińskiego jest zaskakujący. Stykamy się bowiem z tekstem pełnym napięcia, widocznego równoczesnego dążenia do osiągnięcia jak największej precyzji i do szczególnej delikatności. Składnia pozostaje stosunkowo prosta, wiele jest tutaj zdań krótkich, które jednak, w języku francuskim tak lubiącym potoczystość, nie sprawiają bynajmniej wrażenia wypowiedzi urywanych czy z nagła uciętych. Innym zdaniom, często równorzędnie złożonym, udaje się nierzadko zamykać w sobie jeden pełen obraz. Bo właśnie na tworzeniu obrazów, na dążeniu do jak najbardziej precyzyjnego rysunku skupia się autorski wysiłek. Przebiega on w dużej mierze przez poszukiwanie najodpowiedniejszych słów i wyrażeń, ich gromadzenie i dobór. Bogactwo i wyrafinowanie słownictwa nie sprawiają jednak wrażenia wyłącznie leksykalnych ćwiczeń. Opis i narracja, choć prowadzona w literackim czasie historycznym (passé simple), który nieuchronnie wprowadza między tekstem a czytelnikiem duży dystans, przenikają się.

(fragment Wstępu autorstwa Agnieszki Markuszewskiej i Joanny Pietrzak-Thébault)

Tom 6: Proza poetycka (opracowanie edytorskie Agnieszka Markuszewska, tłumaczenie z języka francuskiego Joanna Pietrzak-Thébault)

Spis rzeczy (vol. 1)

Wstęp

Układ i zawartość tomu

Zasady edycji

Wykaz skrótów

Bibliografia

Proza poetycka

 • Rozmowa 1824-go z 1825-tym rokiem
 • [Rozmowa Napoleona z Aleksandrem I na Polach Elizejskich]
 • Sen Elżbiety Pileckiej
 • Parysyna. Poemat lorda Byrona. Tłumaczenie z angielskiego
 • [Polska]
 • Opisanie Jeziora Genewskiego Leman. Wyjątek z listu podróżującego Polaka
 • Le soleil était derrière moi(Słońce pozostało za mną…)
 • Myśli Polaka przy górze Mont Blanc
 • Fragment d’un journal (Fragment dziennika)
 • Fragment d’un rêve (Fragment snu)
 • Le souvenir (Wspomnienie)
 • Sur un chemin bordé de fleurs(Drogą okoloną kwiatami…)
 • Accablé de douleurs(Przygnieciony cierpieniem…)
 • Les cimetières et les caveaux(Cmentarze i groby…)
 • On. Ułomek z pamiętników życia młodzieńca
 • Les deux chevaliers (Dwaj rycerze)
 • Les légions polonaises (Legiony polskie)
 • Oh ! Que je voudrais (Och! Jakże pragnąłbym…)
 • J’ai connu un homme(Poznałem człowieka…)
 • La confession de Napoléon (Spowiedź Napoleona)
 • Le rêve d’un home blasé (Sen człowieka przesyconego życiem)
 • Le printemps et le prisonnier (Wiosna i więzień)
 • Moïse (Mojżesz)

Spis rzeczy (vol. 2)

 • Góra Jamanu
 • Spadek Aar
 • Journal (Dziennik)
 • Le coucher du soleil sur le Mont-Blanc. Extrait du journal d’un voyageur (Zachód słońca nad Mont Blanc. Wyimek z dziennika podróży)
 • Ułomek z dawnego rękopismu słowiańskiego
 • Un songe (Sen)
 • Ce fut par une belle soirée d’automne(Było to pięknego jesiennego wieczoru…)
 • Sur les bords d’un ruisseau(Na brzegu potoku…)
 • J’étais assis près d’un piano(Siedziałem przy fortepianie…)
 • Zawisza. Ballade (Zawisza. Ballada)
 • À l’heure du crépuscule(O godzinie, gdy zapada zmierzch…)
 • Le journal d’un mourant (Dziennik umierającego)
 • Adieu aux environs de Genève (Pożegnanie pod Genewą)
 • Sur la mort (O śmierci)
 • Le jeune chevalier Olivier de Bracy (Młody rycerz Oliwier de Bracy…)
 • Un beau jour d’été (Piękny letni dzień)
 • Le lit de mort (Łoże śmierci)
 • Un enterrement catholique (Pogrzeb katolicki)
 • Sur la vie (O życiu)
 • Un salon (Salon)

Spis rzeczy (vol. 3)

 • Wygnaniec (L’exilé)
 • Il est une plaine… (Jest taka równina…)
 • À deux reprises différentes(Dwukrotnie zdarzyło się…)
 • Le siècle dans lequel nous nous avançons(Wiek, w którym żyjemy…)
 • Adam le Fou (Adam Szaleniec)
 • Et son pâle visage(A jego blada twarz…)
 • Une étoile (Gwiazda)
 • Le choléra (Cholera)
 • Il est un sentiment(Istnieje uczucie…)
 • Et où est-il maintenant(A gdzież jest teraz…)
 • La confession. Ode traduite du polonais (Spowiedź. Oda tłumaczona z polskiego)
 • Przelotna chmura
 • [À Venise] ([W Wenecji])
 • Śniło mi się, żem płynął z tobą…
 • Sur le front du pélerin(Na czole pielgrzyma…)
 • Ostatni raz się zwarli…
 • O Boże, błogosław tym…
 • Boże, wysłuchaj modlitwę…
 • Herburt. Ułamek
 • [Modlitwy]
  • Modlitwa za umarłych
  • Litania
  • Modlitwa do Najświętszej Panny
  • Modlitwa za dzieci
  • Modlitwa za siebie
  • Modlitwa, żeby umrzeć młodą
  • Modlitwa w chwili zwątpienia
  • Modlitwa podczas mszy
  • Modlitwa, przebudziwszy się w nocy
 • Noc letnia
 • Pokusa
 • [Album sycylijski]
 • Panie! co czuwasz nad światem…
 • Gdzie czuciem i natchnieniem nie sposób…
 • O Jezu Chryste! Odkupicielu i Zbawicielu nasz!…

Teksty o niepewnym autorstwie

 • Vancana. Chant skaldique (Wankana. Pieśń skaldyczna)
 • Le regret (Żal)
 • Stances (Stance)

Alfabetyczny spis utworów francuskich

Alfabetyczny spis utworów polskich