Tom 2: Poematy

Współcześnie poematy pisarza należą do dzieł raczej zapomnianych i rzadko czytanych przez niespecjalistów. Inaczej było za życia ich twórcy, wówczas cieszyły się one dużą popularnością i były wznawiane – czasem niejednokrotnie. Wydawano je w latach
czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku, niekiedy w prasie, częściej w osobnych tomikach, jedynie Resurrecturis ukazało się także jako druk ulotny. Poeta konsekwentnie zachowywał anonimowość. Krył się za postaciami fikcyjnymi (Stefan Szczęsny Bogdan Mielikowski w Trzech myślach pozostałych po śp. Henryku Ligenzie zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, Spirydion Prawdzicki w Psalmach przyszłości) lub realnymi (Konstanty Gaszyński w Przedświcie, Stanisław Egbert Koźmian w Dniu dzisiejszym i Ostatnim – tu zasugerowano niejasną atrybucję, drukując w 1849 roku pod jedną okładką dzieła Krasińskiego i Koźmiana) bądź w żaden sposób nie podpisywał poematu. Charakterystyczne jest jednak to, że Ostatni w pierwszym i drugim wydaniu pojawia się z mniej lub bardziej wyraźnym wskazaniem, że utwór stanowi dzieło Koźmiana, a w trzecim – że został napisany anonimowo. Wznowienia różniły się od pierwodruków nie tylko charakterem i miejscem publikacji (w czasopiśmie lub samodzielnym tomiku jak Resurrecturis, odrębnie albo w otoczeniu innych utworów, takich jak Dzień dzisiejszy i Ostatni). Bywały także w znaczący sposób odmienne od wydań wcześniejszych: Psalmy przyszłości w edycji z 1848 roku zostały wzbogacone w dwa teksty poetyckie i prozatorską odpowiedź na zarzuty sformułowane przez Juliusza Słowackiego w Odpowiedzi na „Psalmy Przyszłości” Spirydionowi Prawdzickiemu. Trzecie wydanie Ostatniego różni się zaś w wielu aspektach od dwóch poprzednich edycji.

(fragment Wstępu autorstwa Macieja Szargota)

Tom 2: Poematy (opracowanie edytorskie Maciej Szargot)

Spis rzeczy

Wstęp

Układ tomu

Zasady edycji

Wykaz skrótów

Bibliografia

Poematy

 • Trzy myśli pozostałe po śp. Henryku Ligenzie zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku
  • Przedmowa wydawcy
  • Syn cieniów
  • Sen Cezary
  • Legenda
 • Przedświt
 • Poeta
 • Psalmy przyszłości
  • Psalm wiary
  • Psalm nadziei
  • Psalm miłości
  • Psalm żalu
  • Psalm dobrej woli
 • Dzień dzisiejszy
 • Ostatni
 • Resurrecturis
 • Ułamek naśladowany z Glozy ś[w]. Teresy
 • Fantazja konania