Dlaczego edytorstwo?

Wybierając specjalność edytorsko-wydawniczą (studia I stopnia), specjalizację „nowe edytorstwo i copywriting” (studia II stopnia) lub Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (kierunek: filologia polska), student zdobywa przede wszystkim wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające:

 • poprawnie zredagować tekst naukowy i beletrystyczny (powieść, tomik wierszy, publikację albumową, komiks)
 • przygotować tekst do druku
 • odróżnić wartościową książkę od „edytorskiego bubla”
 • przygotować krytyczną i popularną edycję dzieła literackiego
 • zorganizować promocję książki lub czasopisma
 • zaprojektować książkę zgodnie z zasadami nowoczesnej typografii
 • zaprojektować okładkę, plakat, zaproszenie, ulotkę promocyjną
 • sprzedać profesjonalnie przygotowany produkt

W ramach naszych studiów można także zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe:

 • odbywając praktykę studencką w Wydawnictwie Naukowym UMK (m.in. w zakresie redakcji i korekty tekstów, składu i łamania publikacji, promocji i dystrybucji książek)
 • organizując kiermasze książek, spotkania promocyjne i spotkania autorskie
 • biorąc udział w międzynarodowych i ogólnopolskich targach książek
 • pracując w księgarni
 • pomagając w Drukarni Cyfrowej Wydawnictwa Naukowego UMK

Studia edytorskie przygotowują do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych, także w redakcjach czasopism, redakcjach internetowych, agencjach reklamowych oraz różnych instytucjach kultury:

 • jako redaktor i korektor tekstów w wydawnictwie
 • edytor tekstów literackich
 • projektant książek, okładek i materiałów promocyjnych
 • specjalista ds. promocji
 • specjalista ds. public relations
 • analityk rynku wydawniczego
 • księgarz i wydawca
 • dziennikarz
 • redaktor naczelny gazety codziennej lub czasopisma
 • redaktor portalu internetowego

Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK oraz Wydawnictwa Naukowego UMK.

12037959_1635627186708072_5570392541672893959_n
IMG_5619

Skontaktuj się z nami!