Recenzenci dotychczas opublikowanych numerów „Sztuki Edycji”

Numery za lata 2011–2012

 • Grażyna Borkowska (IBL PAN)
 • Zbigniew Przychodniak (UAM)
 • Maciej Szargot (UJK)
 • Teresa Winek (IBL PAN)

Numery za rok 2013

 • Małgorzata Komza (UWr)
 • Grażyna Gzella (UMK)
 • Ewa Skorupa (UJ)

Numery za rok 2014

 • Elżbieta Dąbrowicz (UwB)
 • Grażyna Tomaszewska (UG)

Numery za rok 2015

 • Zbigniew Majchrowski (UG)
 • Wacław Lewandowski (UMK)
 • Bogdan Mazan (UŁ)
 • Janusz Pasterski (UR)
 • Violetta Wejs-Milewska (UwB)

Numery za rok 2016

 • Tomasz Bierkowski (ASP Katowice)
 • Wanda A. Ciszewska (UMK)
 • Janusz Degler (UWr)
 • Maciej Dombrowski (UWr)
 • Elżbieta Jamróz-Stolarska (UWr)
 • Emanuel Kulczycki (UAM)
 • Dominik Piotrowski (BU UMK)
 • Ewa Repucho (UWr)
 • Ewa Satalecka (PJATK)
 • Klaudia Socha (UJ)

Numery za rok 2017

 • Tomasz Bierkowski (ASP Katowice)
 • Grażyna Borkowska (IBL PAN)
 • Jerzy Borowczyk (UAM)
 • Elżbieta Dąbrowicz (UwB)
 • Janusz Gruchała (UJ)
 • Dorota Kulczycka (UZ)
 • Wacław Lewandowski (UMK)
 • Bogdan Mazan (UŁ)
 • Olga Płaszczewska (UJ)
 • Piotr Sadkowski (UMK)
 • Maciej Szargot (UŚ)
 • Violetta Wróblewska (UMK)
 • Mariusz Zawodniak (UKW)

Numery za rok 2018

 • Tadeusz Budrewicz (UP im. KEN w Krakowie)
 • Elwira Buszewicz (UJ)
 • Roman Dąbrowski (UJ)
 • Bogdan Hojdis (UAM)
 • Jolanta Kowal (UR)
 • Danuta Kowalewska (UMK)
 • Wacław Lewandowski (UMK)
 • Zbigniew Przychodniak (UAM)
 • Barbara Szargot (UJD)
 • Maciej Szargot (UŁ)
 • Ewa Szczeglacka-Pawłowska (UKSW)
 • Magdalena Ślusarska (IBL PAN)
 • Beata Utkowska (UJK)
 • Mariusz Zawodniak (UKW)

Numery za rok 2019

 • Grzegorz P. Bąbiak (UW)
 • Grażyna Borkowska (IBL PAN)
 • Kamila Budrowska (UwB)
 • Sławomir Buryła (UWM)
 • Tomasz Chachulski (IBL PAN i UKSW)
 • Piotr Chlebowski (KUL)
 • Beata Dorosz (IBL PAN)
 • Ewa Grzęda (UWr)
 • Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK)
 • Maria Kalinowska (UW)
 • Wacław Lewandowski (UMK)
 • Gabriela Matuszek-Stec (UJ)
 • Bogdan Mazan (UŁ)
 • Dariusz Pachocki (KUL)
 • Joanna Pietrzak-Thébault (UKSW)
 • Hanna Ratuszna (UMK)
 • Milena Śliwińska (UMK)
 • Barbara Szargot (UJD)
 • Maciej Szargot (UŁ)
 • Danuta Zawadzka (UwB)

Numery za rok 2020

 • Grzegorz P. Bąbiak (UW)
 • Tomasz Bierkowski (ASP Katowice)
 • Tomasz Chachulski (IBL PAN i UKSW)
 • Wanda A. Ciszewska-Pawłowska (UMK)
 • Janusz S. Gruchała (UJ)
 • Agnieszka Karpowicz (UW)
 • Grzegorz Leszczyński (UW)
 • Dariusz Pachocki (KUL)
 • Janusz Pasterski (UR)
 • Magdalena Piskała (IBL PAN)
 • Andrzej Radomski (UMCS)
 • Michał Rogóż (UP im. KEN w Krakowie)
 • Sławomir Sobieraj (UPH w Siedlcach)
 • Barbara Szargot (UJD)
 • Maciej Szargot (UŁ)
 • Agata Szydłowska (ASP Warszawa)
 • Grażyna Tomaszewska (UG)
 • Aleksander Wójtowicz (UMCS)
 • Violetta Wróblewska (UMK)
 • Elżbieta Zarych (UJ)
 • Mariusz Zawodniak (UKW)

Numery za rok 2021

 • Grzegorz P. Bąbiak (UW)
 • Sławomir Buryła (UWM)
 • Tomasz Chachulski (IBL PAN)
 • Elżbieta Dąbrowicz (UwB)
 • Beata Dorosz (IBL PAN)
 • Janusz S. Gruchała (UJ)
 • Maria Kalinowska (UW)
 • Jerzy Kandziora (IBL PAN)
 • Ewa Kołodziejczyk (IBL PAN)
 • Wacław Lewandowski (UMK)
 • Bogdan Mazan (UŁ)
 • Rafał Moczkodan (UMK)
 • Beata Obsulewicz (KUL)
 • Dariusz Pachocki (KUL)
 • Magdalena Rudkowska (IBL PAN)
 • Maciej Szargot (UŁ)
 • Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN)
 • Beata Utkowska (UJK)
 • Iwona Węgrzyn (UJ)
 • Aleksander Wójtowicz (UMCS)
 • Danuta Zawadzka (UwB)
 • Mariusz Zawodniak (UKW)

Numery za 2022 rok

 • Justyna Bajda (UWr)
 • Grzegorz P. Bąbiak (UW)
 • Bogusława Bodzioch-Bryła (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • Sławomir Buryła (UWM)
 • Zbigniew Chojnowski (UWM)
 • Jan A. Choroszy (UWr)
 • Wanda A. Ciszewska (UMK)
 • Marcin Czerwiński (UWr)
 • Elżbieta Dąbrowicz (UwB)
 • Małgorzata Góralska (UWr)
 • Janusz S. Gruchała (UJ)
 • Danuta Kowalewska (UMK)
 • Małgorzata Kowalska-Chrzanowska (UMK)
 • Katarzyna Kuczyńska-Koschany (UAM)
 • Agnieszka Kuniczuk (UW)
 • Grzegorz Leszczyński (UW)
 • Gabriela Matuszek-Stec (UJ)
 • Andrzej Moczydłowski (ASP Wrocław)
 • Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM)
 • Dorota Rojszczak-Robińska (UAM)
 • Monika Rudaś-Grodzka (IBL PAN)
 • Ewa Skorupa (UJ)
 • Barbara Szargot (UJD)
 • Maciej Szargot (UŁ)
 • Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN)
 • Dariusz Pachocki (KUL)
 • Aleksander Wójtowicz (UMCS)